Publications

Teresa Kulesza-Zakrzewska, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFICZNYCH PRAC MAGISTERSKICH, DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH WYKONANYCH NA UNIWERSYTETACH POLSKICH W LATACH 1945-1975, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Etnologicznych, Seria: Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 1, Bronisława Kopczyńska-Jaworska (red. nauk.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódź 1979. Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL (ODiIE PTL) w Łodzi.
 
Artur Hlebowicz, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFII POLSKIEJ ZA LATA 1926-1933, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL, Seria: Archiwum Etnograficzne nr 37, Janusz Kamocki (przewodniczący Komitetu redakcyjnego), Maria Niewiadomska (red.), Łódź-Wrocław 1993. Część tekstową wykonano z oryginałów dostarczonych przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
 
Agnieszka Andrunik, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFII POLSKIEJ ZA LATA 1934-1939, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL, Seria: Archiwum Etnograficzne nr 39, Janusz Kamocki (przewodniczący Komitetu redakcyjnego), Maria Niewiadomska-Rudnicka (red.), Łódź-Wrocław 1996. Część tekstową wykonano z oryginałów dostarczonych przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
 
Maria Niewiadomska, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFII POLSKIEJ ZA LATA 1976-1985, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Etnologicznych, Seria: Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 5, Bronisława Kopczyńska-Jaworska (red. nauk.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989. Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
 
Jolanta Kościelska, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFII POLSKIEJ ZA LATA 1986-1990, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL, Seria: Archiwum Etnograficzne nr 40, Janusz Kamocki (przewodniczący Komitetu redakcyjnego), Maria Niewiadomska-Rudnicka (red.), Łódź-Wrocław 1996. Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
 
Grażyna Ewa Karpińska, Maria Niewiadomska, BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „LITERATURY LUDOWEJ” ZA LATA 1957-1980, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1986, Seria: Archiwum Etnograficzne nr 34, Janusz Kamocki (przewodniczący Komitetu redakcyjnego), Czesław Hernas (red. nauk.)Wrocław 1986. Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
 
Grażyna Ewa Karpińska, Maria Niewiadomska, BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „LUDU” ZA LATA 1895-1985, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1988, Seria: Archiwum Etnograficzne nr 35, Janusz Kamocki (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), Bronisława Kopczyńska-Jaworska (red. nauk.), Wrocław 1988. Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
 
Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Maria Niewiadomska-Rudnicka (opracowanie i redakcja), PIĘKNO UŻYTECZNE CZY PIĘKNO GINĄCE. INFORMATOR O REALIZACJI PROGRAMU MINISTERSTWA KULTURY I SZTUKI „GINĄCE ZAWODY”, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź 1997. Informacje o twórcach ludowych pochodzą z bazy danych znajdujących się w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.