Instrukcja

 

Bibliografia Etnografii Polskiej
INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW

 

Bibliografia Etnografii Polskiej (BEP) to baza bibliograficzna, która prezentuje dorobek tylko polskich autorów z zakresu antropologii kulturowej, społecznej, etnologii, etnografii, muzealnictwa i folklorystyki. W BEP znajdują się również wybrane pozycje z dyscyplin pokrewnych (socjologia, historia, kulturoznawstwo itp.).

Bibliografia obejmuje pozycje wydawane od lat 20. XX wieku po teksty bieżące.

BEP może służyć do tworzenia własnych tematycznych bibliografii oraz do przeprowadzenia kwerend bibliograficznych. Może być traktowana jako narzędzie pomocne w dydaktyce.

UWAGA: Aby zademonstrować, jak korzystać z bazy, użyłyśmy w niniejszej instrukcji print screenów (czyli zrzutów z ekranu) wybranych widoków stron BEP.

Z góry przepraszamy za ich jakość, są to wyłącznie ilustracje pomocnicze.

Zapraszamy do wejścia na stronę internetową BEP: www.ptl.info.pl/odie, by obejrzeć bibliografię w normalnej rozdzielczości online i aby wówczas wczytać się we wszystkie szczegóły znajdujące się na stronie WWW katalogu bibliograficznego.

Szczególnie radzimy tak zrobić osobom, które nie korzystały jeszcze z BEP. Później sugerujemy powrót do prezentacji szkoleniowej.

W BEP znajdują się noty bibliograficzne artykułów z czasopism i z książek.

Bazę można przeszukiwać wybierając opcję Dowolny – wówczas wyświetlą się wyniki uwzględniające artykuły i z czasopism i z książek. Można także zaznaczyć oddzielnie Artykuły z czasopism oraz Książki i inne publikacje.

BEP można przeszukiwać posługując kilkunastoma kategoriami – podgląd ich wszystkich podajemy w wyróżnionej ramce. Informacje nt. publikacji, jakie nas interesują, wpisujemy w pola znajdujące się obok nazw kategorii (zaznaczone na niebiesko).

Wypełnić można na raz maksymalnie 3 kategorie, ponieważ katalog udostępnia trzy pola, w które wpisujemy dane ułatwiające nam wyszukanie pozycji.

Dzięki takiemu zabiegowi program przeszukuje BEP na sposób krzyżowy, co zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia interesującej nas publikacji, ale jednocześnie zawęża wyniki poszukiwań.

Jeden ze sposobów wyszukiwawczych polega na wpisaniu w wybranym polu interesującego nas słowa (jako przykład służy nam kategoria Autor/redaktor/recenzent, dlatego w polu tym podajemy nazwisko autora, którego publikacji poszukujemy).

Możemy też zaznaczyć wybrane lata.

Następnie klikamy napis Szukaj.

UWAGA: nie posługujemy się klawiszem ENTER.

Program wyświetla wynik wyszukiwań, czyli występujące w BEP rekordy bibliograficzne, które odnoszą się do podanego przez nas słowa (tutaj: nazwiska) oraz lat, jeśli je zaznaczyliśmy.

BEP można także przeszukiwać korzystając z Indeksu (ponownie jako przykład została wybrana kategoria Autor/redaktor/recenzent): w dowolnie wybranym polu wpisujemy nawet tylko początek słowa, a następnie klikamy w Indeks.

Program rozpocznie wówczas przeszukiwania BEP pod kątem pasujących słów występujących we wskazanej kategorii.

Mechanizm ten działa tak samo w każdym innym przypadku (czyli gdy przeszukujemy BEP używając Indeksu, ale wybierając inną kategorię, np. Tytuł, Słowa kluczowe, Teren itd.).

Oto przykładowe wyniki, gdy posłużyliśmy się Indeksem (i kiedy wpisaliśmy w interesujące nas pole wyszukiwawcze tylko pierwsze litery danego słowa).

Aby wejść w szczegóły, należy zaznaczyć „okienko” obok wybranej pozycji (jednej lub kilku) i kliknąć polecenie Szukaj zaznaczonych. Wyświetlą się wówczas wyniki odpowiadające wybranemu nazwisku czy nazwiskom bądź innej kategorii.

Kolejny przykład, jak można przeszukiwać BEP: tym razem wpisujemy interesujące nas słowo kluczowe.

UWAGA: najwięcej możliwości wyszukiwawczych daje właśnie ta kategoria (lub jeszcze „Słowo kluczowe – dowolne słowa”). Dobór i wybór słów, które służą do opisu treści każdej pozycji znajdującej się w BEP, powstaje w oparciu o analizę terminów, których używają autorzy w swoich tekstach.

Zbiór słów kluczowych możemy przeszukiwać posługując się także alternatywną możliwością, jaką daje Indeks – wystarczy do tego pierwsza litera czy kilka pierwszych liter i kliknięcie w Indeks.

Wyniki przeszukania BEP z użyciem przykładowego słowa „Wielkanoc”

BEP można też przeszukiwać wybierając jedną z kilkudziesięciu Dziedzin (pełen ich zestaw – po wejściu na stronę BEP i po rozwinięciu paska Dziedziny). Dziedziny są to bardzo szeroko ujęte zakresy tematyczne i problemowe, według których zostały uporządkowane wszystkie publikacje ujęte w BEP.

Wyszukane w BEP noty bibliograficzne można sformatować do postaci odpowiedniej do wydrukowania (il.2), klikając w polecenie Wyświetlenie wyników w wersji do druku (il.1).

UWAGA: jeśli autor danej pozycji bądź inny użytkownik zauważy błąd (np. literówkę) w zapisie bibliograficznym, może skorzystać z opcji przesyłania komentarzy. Po zaznaczeniu tej opcji należy kliknąć Wyświetl ponownie, by przejść do podstrony, na której można podać uwagi czy wypisać dane pomocne redaktorom BEP w korekcie rekordu i przesłać to na ich skrzynki mailowe.

Dziękujemy!

Zespół redakcyjny
Bibliografii Etnografii Polskiej
Inga Kuźma, Anna Deredas, Małgorzata Wilbik, Alicja Piotrowska
OŚRODEK DOKUMENTACJI
i INFORMACJI ETNOGRAFICZNEJ PTL
odie-ptl@wp.pl