Kontakt

Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

e-mail: odie-ptl@wp.pl

 

dr Inga Kuźma 

e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl

 

prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska 

e-mail:  brojaw@wp.pl

 

mgr Małgorzata Wilbik 

e-mail:  kopela@wp.pl

 

 Adres pocztowy ODIE PTL

Inga Kuźma

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej,
Uniwersytet Łódzki
ul. Lindleya 3/5
90-131 Łódź

z dopiskiem: Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL