Wydawnictwa

Teresa Kulesza-Zakrzewska, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFICZNYCH PRAC MAGISTERSKICH, DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH WYKONANYCH NA UNIWERSYTETACH POLSKICH W LATACH 1945-1975, Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Łódź 1979, Seria: Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 1, Bronisława Kopczyńska-Jaworska (red. nauk.). Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL (ODiIE PTL) w Łodzi.
Grażyna Ewa Karpińska, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFII POLSKIEJ ZA LATA 1970-1975, Komitet Nauk Etnograficznych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, Seria: Prace Komitetu Nauk Etnograficznych PAN nr 2, Bronisława Kopczyńska-Jaworska (red. nauk.). Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
Maria Niewiadomska, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFII POLSKIEJ ZA LATA 1961-1969, część 1, Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1982, Seria: Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 3, Bronisława Kopczyńska-Jaworska (red. nauk.). Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
Maria Niewiadomska, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFII POLSKIEJ ZA LATA 1961-1969, część 2, Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, Seria: Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 4, Bronisława Kopczyńska-Jaworska (red. nauk.). Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
Grażyna Ewa Karpińska, Maria Niewiadomska, BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „LITERATURY LUDOWEJ” ZA LATA 1957-1980, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1986, Seria: Archiwum Etnograficzne nr 34, Janusz Kamocki (przewodniczący Komitetu redakcyjnego), Czesław Hernas (red. nauk.). Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
Grażyna Ewa Karpińska, Maria Niewiadomska, BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI „LUDU” ZA LATA 1895-1985, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1988, Seria: Archiwum Etnograficzne nr 35, Janusz Kamocki (przewodniczący Komitetu Redakcyjnego), Bronisława Kopczyńska-Jaworska (red. nauk.). Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
Maria Niewiadomska, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFII POLSKIEJ ZA LATA 1976-1985, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Etnologicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, Seria: Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 5, Bronisława Kopczyńska-Jaworska (red. nauk.). Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi
Artur Hlebowicz, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFII POLSKIEJ ZA LATA 1926-1933, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL, Łódź-Wrocław 1993, Seria: Archiwum Etnograficzne nr 37, Janusz Kamocki (przewodniczący Komitetu redakcyjnego), Maria Niewiadomska (red.). Część tekstową wykonano z oryginałów dostarczonych przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
Agnieszka Andrunik, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFII POLSKIEJ ZA LATA 1934-1939, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL, Łódź-Wrocław 1996, Seria: Archiwum Etnograficzne nr 39, Janusz Kamocki (przewodniczący Komitetu redakcyjnego), Maria Niewiadomska-Rudnicka (red.). Część tekstową wykonano z oryginałów dostarczonych przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
Jolanta Kościelska, BIBLIOGRAFIA ETNOGRAFII POLSKIEJ ZA LATA 1986-1990, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL, Łódź-Wrocław 1996, Seria: Archiwum Etnograficzne nr 40, Janusz Kamocki (przewodniczący Komitetu redakcyjnego), Maria Niewiadomska-Rudnicka (red.),. Pracę przygotowano w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.
Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Maria Niewiadomska-Rudnicka (opracowanie i redakcja), PIĘKNO UŻYTECZNE CZY PIĘKNO GINĄCE. INFORMATOR O REALIZACJI PROGRAMU MINISTERSTWA KULTURY I SZTUKI „GINĄCE ZAWODY”, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź 1997. Informacje o twórcach ludowych pochodziły z bazy danych znajdujących się w Ośrodku Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL w Łodzi.